добре дошъл

Цитати От Джагад Гуру Крис Бътлър:

Съвършенство означава да бъдем в хармония с реалността. Първото нещо, което трябва да разберем е реалността – реалността за моята тъждественост или моята същност, позиция и функция. Кой съм Аз? Просто както човек не отъждествява себе си с ризата, която носи, той също не трябва да отъждествява себе си с тялото, което носи.

На Религиозен Фанатизъм
Няма нищо по – опасно за истинската религия от фанатик, който иска да господства над другите чрез силата в името на Бог.

Listen to the song "Dear Fanatic, Take It Easy" by Jagad Guru Chris Butler

Казано е: "Нещастието обича компания." Така наречените религиозни фанатици са толкова нещастни, че искат да създадат колкото е възможно повече опустошение в обществото. Те искат другите да се присъединят в тяхното нещастие. повече ...

Кой Си Ти?
The question "Who am I?" is not a philosophical football meant to be kicked around coffeehouses by pseudointellectuals. It's a real-life question. Nothing is more important and more relevant than to know who you are. повече...