Контакт

Ако сте заинтересовани по темата в този сайт и бихте искали повече информация във връзка с разработките на Крис Бътлър, моля пишете до Секретариата на Науката за Основа на Тъждествеността.

Science of Identity Foundation
P.O. Box 37789
Honolulu, HI 96837-0789