Социална Хармония

Много често омразата и конфликта са вкоренени в различията между хората от различни раси и религии. Всички ние трябва да уважаваме хората от различни раси, а също така и хората с различни вяри и религии. Трябва да се съюзим, осъзнавайки нашето общо желание и нужда за хармонично общество – общество, в което ние и нашите деца и семейства и приятели и общности можем да изживеем живота си в мир и хармония.

Независимо от нашата раса или религия, всички ние искаме и се нуждаем от такава социална хармония. Без уважение към хората от различни раси или етноси или религии, как можем да имаме мирно и хармонично общество или свят? А без хармонично общество, как може нужното икономическо развитие и атмосфера да доведат до духовно щастие и себереализация?